משאבי המים בישראל – ראשי פרקים
א. שטפים בהידרוספירה
א. המים בכדור הארץ

המים בכדור הארץ, מחזור המים בהידרוספירה, תכונות כימיות ופיסיקליות של מולקולת המים, משאב במחסור, זיהום מקורות מים.

המים בטבע 
1
ב. מטוס מזריע ומבער
ב. אפיק ים סוף

האקלים ומזג האוויר, יחסי גשם והתאדות, נפח מי הגשם הממוצע, פוטנציאל המים הטבעיים, רצפים של שנות בצורת, פעילות מבצעית להגברת הגשם בישראל.

הגשמים 
2
ג. המוביל המלוח
ג.  גרף מפלסי כינרת

שאיבות ומפלסים, קווים אדומים, השיכוב והערבול, מליחות הכינרת, מנגנוני ההמלחה, תהליכי זיהום, המערכת הביולוגית באגם, ייבוש החולה, ההצפה המחודשת בהחולה.

אגם הכינרת
3
ד. חנקות בחוף  1999
ד. זיהום אורגני בתל אביב

מבנה הידרוגאולוגי, מאזן המים, הפקת היתר, השפעת העיור, מבנה הפן-ביני, תהליכי המלחה, זיהום השפכים, מתכות רעילות, דליפות דלק, האזור הבלתי רווי, זיהום החנקות.

אקויפר החוף 
4
ה. דיאגרמה אקויפר ההר
ה. גרף מפלסים בירתן

מבנה הידרוגאולוגי, המערכת הקרסטית, מעיינות שעונים, מפלסים ושדה זרימה, ניצול המים בעבר ובהווה, תהליכי המלחה, מעיינות ים-המלח, תהליכי זיהום.

אקויפר ההר
5
ו. שאיבה בגליל ובעמק
ו. חתכים וקידוחים בערבה

האקויפר הבזלתי ברמת הגולן, אקויפר הגליל המערבי, אקויפר הכרמל, המים הפוסיליים בנגב, זיהום מי התהום ברמת חובב, מי התהום בערבה.

מאגרי מי תהום קטנים
6
ז. שטפון וסחף בירמוך
ז. עונתיות השיטפונות בנגב

מאפייני הגיאות, הידרוגרפים אופייניים, פוטנציאל מי השיטפונות, מפעל נחלי מנשה, מפעל נחל שקמה, מפעלים לתפיסת מי שיטפונות, הסדרת הניקוז, ההצפות בגוש דן.

נגר עילי
7
ח. תעלת המוביל הארצי
ח. עוגת צריכה 1996

היצע וביקוש למים, צריכת המגזרים השונים, אגירה עונתית ורב-שנתית, המפעלים האזוריים והמוביל הארצי, מפעלי מים עצמאיים.

מערכת המים הארצית
8
ט. תרשים הטיפולים במוביל
ט. מאגר הטיפול באשכול

תקנות בריאות העם, תקנים למי שתייה, טכניקות הטיפול במים,  הטיפול במי הכינרת, שיטות חיטוי, פרוייקט הסינון המרכזי.

איכות המים והטיפול במים
9
י. תמונת מטש השפדן
י. תמונה מטש שורק

פוטנציאל הקולחים, התפתחות השימוש בקולחים, הטיפול בשפכים, השפד"ן, תשלובת הקישון, המלחת עמק-יזרעאל, מפעלי השבה, בעיות אגרוטכניות.

מיחזור השפכים
10
יא. מים מותפלים באילת
יא. מבנה מפעל הסבחה

שיטות הפרדה באמצעות ממברנות, שיטות לזיקוק אדים, טיפולים מקדימים, התפתחות המפעלים בארץ, אספקת המים לאילת, טיוב בארות, תוכניות התפלה עתידיות.

התפלה
11
יב. נפילת מפלס הכינרת
יב. גופים במשק המים

הידלדלות כמותית בכל המאגרים, הידרדרות איכותית, הפגיעה באיכות הסביבה, קצב פיתוח מערכות התשתית, מערכת הניהול.

משבר המים בישראל
12
יג. מפת הסכרים בירמוך
יג. מפת צינור השלום

אגן הנילוס, אגני הפרת והחידקל, אגן הירדן והירמוך, מי תהום במחלוקת, כריית מים פוסיליים, התפלה בארצות המפרץ, בעיות מים עירוניות במדינות שכנות.

המים במזרח התיכון
13

Copyright ©, 1997, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. last site update: 14/11/2002