הידרולוגיה של מי תהום– ראשי פרקים
ז. תכונות התווך הנקבובי

נקבוביות, צפיפות, רטיבות, פרופיל רטיבות בקרקע, מפלס מי התהום, התווך הקולואידי, שטח פנים סגולי.

תכונות התווך הנקבובי
1
האזור הבלתי רווי

מתח פנים, זווית הרטבה, מתח קפילרי, עקום תאחיזה, היסטרזה, האזור הפנדולרי הפוניקולרי והאינסולרי.

האזור הבלתי רווי
2
העומד ההידראולי

חוק ברנולי, עומד הגובה ועומד הלחץ, משטח פיאזומטרי, התפלגות הידרוסטטית, תהליך חידור מי גשמים, תהליך עליה קפילרית.

העומד ההידראולי
3
זרימה בתווך נקבובי

חוק דרסי, מוליכות הידראולית, צמיגות, חדירות, הטרוגניות ואנאיזוטרופיה, טנסור המוליכות ההידראולית, מוליכות בתנאי אי-רוויה.

זרימה בתווך נקבובי
4
מערכות אקויפרים

אקויפר ואקויקלוד, אקויפר חופשי וכלוא, סוגי אקויפרים, מעיינות, מודלים לפן-ביני באקויפר חופי, מערכות אקויפרים, שדה פוטנציאל ושדה זרימה.

מערכות אקויפרים
5
משוואת התנועה

דחיסות, אגירות, תולכה, חוק הרציפות, משוואת התנועה בתנאים תמידיים ושאינם תמידיים, משוואת ריצ'רדס, המשוואה במערכת צירים צילינדרית.

משוואת התנועה
6
הידראוליקה של בארות

קידוחים ובארות, קונוס שפילה, הידראוליקה בתנאים תמידיים, זרימה לבאר באקויפר חופשי וכלוא, מבחן השאיבה של טין, זרימה לתעלות.

הידראוליקה של בארות
7
הערכת משאבי מי תהום

פונקצית הבאר, קווי זרימה, עקרון הסופרפוזיציה, בארות דימיוניים, מבחני השאיבה של תייס וג'ייקובס, מבחן שיוב.

הערכת משאבי מי תהום
8

Copyright ©, 1997, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. last site update: 14/11/2002