תהליכי הסעה במי תהום– ראשי פרקים
מבוא

בעיות זיהום בעולם מתפתח, ניתוח אירוע: התעשייה הצבאית בהרי הרוקיס.

מבוא
1
זרימה דיספרסיבית בתווך נקבובי רווי

דיפוזיה של מומסים - חוק פיק הראשון, הסעת מומסים, דיספרסיה הידרודינמית, טנסור הדיספרסיביות, חוק הרציפות למומסים - חוק פיק השני, משוואת הסעת המומסים, ניתוח אירועים מהספרות.

זרימה דיספרסיבית בתווך נקבובי רווי
2
הסעת חומרים כימיים ראקטיביים

שילוב ריאקציות כימיות במודל ההסעה, ספיחה - שיווי משקל וקינטיקה, איזוטרמות ספיחה על מוצק, מקורות, בורות, דעיכה רדיואקטיבית, ניתוח אירועים מהספרות.

הסעת חומרים כימיים ראקטיביים
3
טכנולוגיות לשיקום אקויפרים מזוהמים

התפשטות זיהומים במי תהום, לכידת וכליאה של עננות זיהום, שיטות טיפול מחוץ לאקויפר, שיטות טיפול IN-SITU, שיקום ביולוגי, ניתוח אירועים מהספרות

טכנולוגיות לשיקום אקויפרים מזוהמים 
4
תנועת שני זורמים בתווך נקבובי

פאזה מימית נעה ופאזה מימית נייחת, הסעה בתווך סדוק, דחיקת אניונים, נידוף לפאזה גזית, וחוק הנרי, מודל שכבת הגבול, תנועת זורמים שאינם מסיסים זה בזה, ניתוח אירועים מהספרות.

תנועת שני זורמים בתווך נקבובי
5
הולכת חום בתווך נקבובי

דיפוזיה והולכה של חם, הולכת חם ע"י זרימת מי תהום, קונבקציה חופשית, ניתוח תופעות טבע מהספרות.

הולכת חום בתווך נקבובי
6

Copyright ©, 1997, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. last site update: 14/11/2002